map.gorichka.bg


map.gorichka.bg

Интерактивна карта на засегнати от природни бедствия гори в страната: най-бързият и лесен начин да изберете къде и как да засадите горичка във всяка точка на България

Направихме картата на основата на горскостопанското деление на страната. За всяка територия има данни за нуждата от залесяване и контактите на съответното горско или ловно стопанство, което ще осигури подкрепа при организиране на дейности във вашия регион.

Ние ще се грижим данните в картата да бъдат актуализирани всяка година като отразяваме промените чрез информация на Изпълнителната агенция по горите.

От опит можем да кажем, че организирането на едно засаждане всъщност не е толкова сложна работа. Всеки може да отдели малко време и/или средства, за да случи нещо подобно около града, в който живее поне веднъж годишно.

Ще сме на линия за съвети, информация и понякога със средства (ако има събрани дарения за засаждане на дръвчета). Останалото е резултат от вашето желание и активност.

Разгледай картата!